Η κιθάρα μου των Σταύρου Κατηρτζόγλου και Αστρινού Καραγιωργάκη, είναι μια μέθοδος διδασκαλίας της κλασικής κιθάρας ειδικά γραμμένη για μουσικά σχολεία χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά. Η συντόμευση στο μενού η κιθάρα μου αποτελεί τη σελίδα διδικτυακής υποστήριξης των βιβλίων της μεθόδου.

exofilo ΕP1 1 internetexofilo Ep2 internetexofilo istoria small    exofilo dask small

Μέχρι τώρα διατίθενται 4 βιβλία: 1ο επίπεδο, 2ο επίπεδο, η ιστορία του οργάνου και το βιβλίο δασκάλου. Κάνετε κλικ στις αντίστοιχες εικόνες για την ανάκτηση τους. 
 
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Η κιθάρα μου αποτελείται από 6 βιβλία:
Επίπεδο 3ο και 4ο  (δεν διατίθεται δωρεάν)
- Επίπεδο 5ο και 6ο  (δεν διατίθεται δωρεάν)
Βιβλίο δασκάλου (2ες κιθάρες για τα δύο πρώτα επίπεδα)
Διατίθεται επίσης ηχητικό υλικό για τις ασκήσεις και σπουδές.

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άδεια Creative Commons
Για τα παραπάνω έργα έχουν κατωχυρωθεί τα πνευματικά δικαιώματα με συμβολαιογραφική πράξη.
 - ο όρος "όχι παράγωγα έργα", επιτρέπει την αναπαραγωγή αντιγράφων για μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η αλλοίωση/αλλαγή/αποσπασματική αναπαραγωγή του περιεχομένου του έργου και η ανάρτηση/δημοσιοποίηση χωρίς την άδεια των δημιουργών -

 

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Η ύλη χωρίζεται σε 6 επίπεδα σπουδών που αντιστοιχούν σε 6 χρόνια διδασκαλίας του οργάνου.
Το 1ο βιβλίο αντιστοιχεί στο επίπεδο του αρχάριου μαθητή, ενώ τελειώνοντας το 6ο επίπεδο ο μαθητής θα πρέπει, ενδεικτικά, να έχει κατακτήσει τις τεχνικές και ερμηνευτικές δεξιότητες ώστε να ερμηνεύει έργα μεσαίας δυσκολίας όπως είναι τα Prelude (Bach, cello suite BWV 1007), Recuerdos de la Alhambra (F. Tarrega), Preludes (V. Lobos), F. Sor 20 Etudes (ed. Segovia) κ.λπ.   
Η κιθάρα μου απευθύνεται σε νέες και νέους που ξεκινούν να μαθαίνουν το όργανο στην ηλικία των 11 - 12 χρόνων. Οι περισσότερες πρωτότυπες σπουδές και ασκήσεις, για τα πρώτα 2 επίπεδα, γράφτηκαν πριν από 10 -20 χρόνια ως συστηματική μέθοδος διδασκαλίας του οργάνου και δοκιμάστηκαν στην διδακτική πρακτική, στην κριτική των συναδέλφων και στην αυτοκριτική των συγγραφέων.

exofilo ΕP1 1 internet    exofilo Ep2 internet

Στα επόμενα επίπεδα 3-6 παρουσιάζονται καθιερωμένες σπουδές/ασκήσεις και προτείνονται έργα ρεπερτορίου.

exofilo Ep34 internetexofilo Ep56 internet


 

 

 

 

 

 

 

Η κιθάρα μου αντιμετωπίζει τη διδασκαλία του οργάνου ολιστικά. Δηλαδή σε κάθε βιβλίο περιλαμβάνονται:

  • Ασκήσεις και Σπουδές
  • Ασκήσεις τεχνικής
  • Ιστορία της κιθάρας
  • Προτάσεις δημιουργικότητας και αυτοσχεδιασμού
  • Ακουστικές ασκήσεις
  • Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση
  • Ρεπερτόριο

Έτσι ώστε ο μαθητής να μελετά και να εκπαιδεύεται σε όλο το εύρος των μουσικών αντικειμένων. 

Οι συγγραφείς θεωρούν ότι η διαδυκτιακή ανάκτηση των βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να είναι ελεύθερη, καθώς με τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία και επικοινωνία, έχουν την ευχέρεια να επικαιροποιούν και να κοινοποιούν εκ νέου το σύγγραμμα αυτό έτσι ώστε να μην είναι άκαμπτο και στατικό. 

Επιλέγοντας από το μενού τις Σπουδές ή Ρεπερτόριο, μπορείτε να βρείτε υποδειγματικές ερμηνείες στο youtube ή αλλού και να ανακτήσετε σε μορφή παρτιτούρας τα έργα ρεπερτορίου που γράφονται ή αναφέρονται στη μέθοδο.

Οι συγγραφείς ελπίζουν ότι με αυτό το σύγγραμμα συμβάλλουν στην καλή διδασκαλία του οργάνου.